ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

อัลบัมทั้งหมด

ทม.เข้าตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนมารีรัก พังงา

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2563

การทดสอบปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งสภานักเรียน 62

มิสซาเปิดปีการศึกษา2562

Ovaltine smart 62

วันไหว้ครู 2562

วันสุนทรภู่ 2562

วันต่อต้านยาเสพติด 62

พี่ร้องให้น้องได้เรียน

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562

กิจกรรมลูกเสือ 2562

กิจกรรม ลูกเสือ (One day camp) ปีการศึกษา2562

มอบเกียติบัตรเด็กดี ปีการศึกษา 2561

เรียนว่ายน้ำ ปีการศึกษา2561

วันเด็ก ปี2562

มารีรักเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2561