ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ทม.เข้าตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนมารีรัก พังงา

วันที่ 20 กันยายน 2564 ทางสำนักเทศบาลเมืองพังงา ได้เข้าตรวขสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดจากอัคคีภัย ของโรงเรียนมารีรัก พังงา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ให้การต้อนรับ การเข้าตรวจสอบอาคารในครั้ง เพื่อดูสภาพอาคารเรียนหรือการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครูของโรงเรียน