ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน

วันนี้ทางโรงเรียนมารีรัก พังงาได้รับความอนุเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จาก สนง.เทศบาลเมืองพังงา เข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนมารีรัก พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนตามปกติในพรุ่งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตอาสามาฉีด ได้แก่ สท.เทพไทย ละมัยพันธ์ , ตาหนวดและคุณสุชาติ มา ณ ที่นี้ด้วย