ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

แจ้งข่าว

       สืบเนื่องจากการที่มีผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด 19 และได้พบแพทย์รอผลสวบสวนโรคจากทางโรงพยาบาลพังงานั้น 
บัดนี้มีผลออกมาอย่างเป็นทางการ พบว่า มีผลตรวจเป็นลบ คือ ไม่ติดเชื้อโควิด 19 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
23 มิ.ย. 64 | รับชม : 29 ครั้ง