ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา

ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
                     11 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6,นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศึกษานิเทศก์ นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง นางอวยพร อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.พังงา พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ศธภ.6 รอง ผอ.สพป.พังงา และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.พังงา ได้ตรวจติดตามนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนมารีรักพังงา โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ ฮุงหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏโรงเรียนได้มีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทัี้งด้านครู บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และมีความพร้อมทุกด้านและพร้อมจัดการเรียนการสอนทั้งในระหว่างเตรียมการและระหว่างที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
22 มิ.ย. 63 | รับชม : 105 ครั้ง