ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

QR Code โรงเรียนมารีรัก พังงา

mailhttps://maryrakpna.thai.ac/admin/ckeditor/plugins/smiley/images/envelope.png" style="height:23px; width:23px" title="mail" /> เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงบุคคลทั่วไปทุกท่าน  เนื่องจากสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทางโรงเรียนจึงขอให้ทุกท่านสแกน QR CODE ทุกครั้ง เมื่อเข้า และออกโรงเรียนมารีรัก พังงา เพื่อเป็นการป้องกัน และรับมือการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที

  
22 มิ.ย. 63 | รับชม : 82 ครั้ง