ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รงเรียนมารีรัก พังงา

 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่ระดับ เตรียมปฐมวัย(2-3 ขวบ)- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 เริ่มเปิดรับสมัคร...วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 มีการสอน 2 ประเภท คือ ห้องเรียนทั่วไป และห้องสอนเสริมภาษาอังกฤษ

 สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนมารีรัก พังงา

ติดต่อสอบถามห้องธุรการ โทร/โทรสาร 076-481814

9 ม.ค. 62 | รับชม : 452 ครั้ง