ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

“บรรยากาศดี  บารมีคาทอลิก”
(ตามแบบอย่างพระแม่มารีอาและคุณธรรมโตไปไม่โกง)
หมายถึง  บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มรื่นและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารีอาและคุณธรรมโตไปไม่โกง


“การไหว้สวย  คงความเป็นไทย”
การไหว้สวย หมายถึง การแสดงความเคารพและทักทายผู้อื่นด้วยการยกมือไหว้แบบวัฒนธรรมไทยอย่างพองาม
คงความเป็นไทย หมายถึง ผู้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่ในระดับ ในเรื่องมารยาท รำวงมาตรฐานในวันสำคัญทางศาสนา การแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองและการละเล่นพื้นบ้าน