ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของโรงเรียน

“ใฝ่เรียนด้วยใจรัก  ส่งเสริมคุณธรรม  นำสู่สติปัญญา”


??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š ??€??”??‡???????ˆ?????™?????™?????‡?????????

คติพจน์ของโรงเรียน

รู้เรียน รู้รัก รู้วินัย รู้คุณธรรม