ฟรี
  • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
    ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

  • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
    19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

  • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
    วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

  • โรงเรียนมารีรัก พังงา
    เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔